Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubomierzu


Dyrekcja Szkoły

Marek Kozak dyrektor szkoły, nauczyciel informatyki
Andrzej Górski zastępca dyrektora, nauczyciel języka angielskiego

Nauczyciele

Anna Barsul nauczyciel języka polskiego i plastyki, wychowawca kl. VI a
Ewa Bocheńska wychowawca kl. IIIa, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Joanna Budzicz nauczyciel matematyki, wychowawca kl. VI b, wychowawca świetlicy
Bożena Ciereszko wychowawca kl. IIIa, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy
Stanisław Idziejczak nauczyciel techniki
Renata Juncewicz nauczyciel bibliotekarz
Krystyna Kolado wychowawca kl. Va, nauczyciel języka polskiego, wychowawca świetlicy
Agata Kostek wychowawca kl.IIIb, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy
Tadeusz Kozak nauczyciel muzyki
Hanna Lange wychowawca kl. Ib, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy
Violetta Mandat-Kozak nauczyciel przyrody, wychowawca świetlicy
Iwona Miśków wychowawca kl. Ia, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy
Anna Muszyńska-Małagocka wychowawca kl. IVb, nauczyciel matematyki i WDŻ, wychowawca świetlicy
Adam Rębisz nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć sportowo-rekreacyjnych, wychowawca świetlicy
Grażyna Rębisz wychowawca kl. IIIc, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy
Wioletta Rotkiewicz nauczyciel religii i historii
Irena Siedlecka pedagog szkolny
Regina Stanicka-Wachowicz nauczyciel informatyki, wychowawca świetlicy
Ewelina Gosztyła nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca kl. Vb
Agnieszka Cierpicka nauczyciel języka polskiego, wychowawca świetlicy
Alicja Lichtańska nauczyciel religii
Elżbieta Woźniak nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć sportowo-rekreacyjnych, wychowawca świetlicy
Dorota Włodarczyk nauczyciel nauczania indywidualnego

Pracownicy administracji

Maria Dowgiałowicz specjalista ds. szkolno-finansowych
Iwona Łabuń główna księgowa
Maria Moskal specjalista ds. kadr

Pracownicy obsługi

Halina Kowaliszyn pracownik obsługi schroniska ''Maciejówka'' w Maciejowcu
Maria Cybulska sprzątaczka
Agnieszka Łamasz sprzątaczka
Leokadia Nawojczyk sprzątaczka
Sabina Działo sprzątaczka
Bronisław Czyżewski kierowca, konserwator, palacz
Jan Działo kierowca, konserwator, palacz
Krzysztof Jaroszczuk konserwator, palacz

Powrót do strony poprzedniej