Rok szkolny 2006-2007

10 V 2007 r. IV Gminny konkurs klas 1-3 szkół podstawowych ''Bezpieczeństwo na drodze''
11 XI 2006 r. Święto Niepodległości
3 XI 2006 r. Święto Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
X 2006 r. Konkurs plastyczny ''Jan Paweł II patronem naszej szkoły''
17 X 2006 r. Poznajemy folklor polski - muzyka i tańce ludowe Kaszub
15 X 2006 r. VI Dzień Papieski
13 X 2006 r. Uroczystość ślubowania klas I
4 X 2007 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II na Jasnej Górze
X 2006 r. Nowe władze samorządu szkolnego
2-27 X 2006 r. Spotkania ze sztuką teatralną w Roku Języka Polskiego
29 IX 2006 r. Wybory do Samorządu Uczniowskiego w klasach I - III
IX 2006 r. Pamiętajmy o bezpieczeństwie na drodze!
4 IX 2006 r. Nowy rok szkolny rozpoczęty


IV Gminny konkurs klas 1-3 szkół podstawowych ''Bezpieczeństwo na drodze''

W IV Gminnym Konkursie "Bezpieczeństwo na drodze" klas 1-3 szkół podstawowych wzięło udział 27 uczniów, w tym 7 z SP w Pasieczniku, 8 z SP w Pławnej i 12 z SP w Lubomierzu. Po przywitaniu gości i powołaniu komisji konkursowej przez dyrektora szkoły Marka Kozaka rozpoczął się turniej ruchu drogowego. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy to pisanie testów jednokrotnego wyboru, a drugi to rozgrywki między drużynami poszczególnych szkół z zakresu: zasad i przepisów ruchu drogowego, umiejętności jazdy na rowerze oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Konkurencje oprócz oceny jury były opatrzone fachowym komentarzem zaproszonych gości.

Oto zwycięzcy czwartej edycji tego konkursu w poszczególnych kategoriach: klas I: I miejsce - Weronika Prociewicz z SP w Lubomierzu, II miejsce - Magdalena Kobryń z SP w Lubomierzu, III miejsce - Hubert Terlecki z SP w Pasieczniku, klas II: I miejsce - Antonina Niewar z SP w Pławnej, II miejsce - Marcel Sidorski z SP w Lubomierzu, III miejsce - Sylwia Murawska z SP w Pasieczniku, klas III: I miejsce - Edyta Dziubka z SP Lubomierz, II miejsce - Dominika Knapik z SP Lubomierz, III miejsce - Beata Januszkiewicz z SP w Pasieczniku, wyróżnienia: Grzegorz Borejko z SP w Pławnej i Joanna Reczyńska, Maksymilian Kowal, Mateusz Martyniak z SP Lubomierz. W wyniku konkurencji indywidualnych i drużynowych uczniowie zdobyli puchary dla swoich szkół: I miejsce - SP w Lubomierzu, II miejsce - SP w Pasieczniku, III miejsce - SP w Pławnej. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: przewodniczący - sierż. sztab. Edward Piżuk z Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim oraz Joanna Zamilska - pielęgniarka szkolna, Teresa Śliwińska - nauczycielka z SP w Pasieczniku, Beata Kulińska - nauczycielka SP w Pławnej i Hanna Lange - nauczycielka z SP w Lubomierzu. Gośćmi konkursu byli również wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze - Grzegorz Rychter, kierownik referatu organizacyjnego GiM Lubomierz - Ewa Brenda oraz posterunkowa Iwona Bielecka-Grzyb z Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim.

Dzięki naszym sponsorom uczniowie otrzymali wielu nagród i upominków. Każdy uczestnik został nagrodzony. Puchary zostały ufundowane przez Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz - Wiesława Bobrowskiego, nagrody i upominki przez wicedyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze - Grzegorza Rychtera oraz prezesa Holzkonzept Polska Sp. z.o.o. z Gryfowa Śląskiego - Andrzeja Strojeckiego, a słodki poczęstunek przez właściciela Piekarni-Cukierni w Gryfowie Śląskim - Jerzego Horbacza. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim zaangażowanym za okazaną pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu, a paniom Annie Barsul i Joannie Budzicz za wykonanie dekoracji.

Dyrektorowi Markowi Kozakowi wyrazy wdzięczności za nieustanne wsparcie, zaangażowanie i pomoc w organizacji kolejnej edycji tego konkursu.

Organizatorzy: EWA BOCHEŃSKA, AGATA KOSTEK

Rozmiar: 58416 bajtów Rozmiar: 54590 bajtów Rozmiar: 95936 bajtów

Powrót do góry Rozmiar: 832 bajtówŚwięto Niepodległości

Ś więto Niepodległości uczniowie klas I - III uczcili na uroczystym apelu, wzorem z ubiegłego roku, pod pomnikiem - miejscem pamięci narodowej w Lubomierzu. W uroczystości wziął udział dyrektor MAREK KOZAK, ksiądz TOMASZ FILIPEK, wychowawcy, nauczyciele i uczniowie klas I - III. Apel upamiętniający wydarzenia sprzed 88 lat przygotowali uczniowie z Samorządu Uczniowskiego. Przybliżyli oni genezę Święta Niepodległości oraz takie treści jak patriotyzm, umiłowanie Ojczyzny poprzez prezentowanie symboli narodowych - hymn państwowy i szkolny, godło, flaga, barwy narodowe. W przebieg uroczystości włączyły się poszczególne klasy wspólną recytacją wierszy. Na koniec uroczystości delegacja szkoły w składzie: PATRYCJA PIĄTEK(3a), MAŁGORZATA GOŁĘBIOWSKA(3b), ANNA RĘKAS(2a), MATEUSZ MARTYNIAK(2b), ELISE JEBARI(2c) złożyła symboliczną wiązanką z biało-czerwonych kwiatów i zapalone znicze pod pomnikiem. W ciszy i skupieniu, oddaliśmy hołd wszystkim poległym za wolność Ojczyzny. W przebieg uroczystości włączył się ksiądz TOMASZ FILIPEK z modlitwą za poległych w walkach o niepodległość.

Agata Kostek

Rozmiar: 67587 bajtów Rozmiar: 54547 bajtów


Więcej zdjęć...

Powrót do góry Rozmiar: 832 bajtówŚwięto Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

W listopadzie minął rok, gdy Szkoła Podstawowa w Lubomierzu przyjęła imię wielkiego Polaka Jana Pawła II. Jest to czas na pierwsze refleksje i podsumowania. "W Was jest nadzieja" - to myśl, którą kierowaliśmy się we wszelkich poczynaniach wychowawczych ku ukształtowaniu młodego pokolenia. Staraliśmy się przybliżać dzieciom wspaniałą postać naszego Patrona, zaszczepiać w umysłach dzieci dziedzictwo jego myśli i przesłań. Staraliśmy się w ciągu minionego roku odwiedzać i poznawać w Polsce i za granicą miejsca ściśle związane z Ojcem Świętym.

3 listopada br. odbyły się uroczystości z okazji pierwszej rocznicy nadania imienia Jana Pawła II oraz 65 rocznicy istnienia naszej szkoły. Uroczystą Mszę św. przygotował ks. Tomasz Filipek wraz z uczniami klas szóstych. Celebracji Mszy św. przewodzili ks. Ryszard Trzósło i ks. Jacek Tokarz. Święto szkoły uczczono uroczystą akademią przygotowaną przez panie: Bożenę Ciereszko, Agnieszkę Dernogę, Wiolettę Rotkiewicz, Elżbietę Wajgert oraz Annę Barsul i Ewę Bocheńską. Za oprawę muzyczną odpowiedzialny był pan Tadeusz Kozak. Swoją obecnością zaszczycili nas goście z księżmi i władzami miasta na czele. Dzieci poprzez śpiew, taniec, recytację okazały swoje głębokie oddanie dla ukochanego Papieża.

Przewodnicząca Rady Rodziców pani Agata Hubska podziękowała dyrektorom szkoły panu Markowi Kozakowi i pani Reginie Stanickiej-Wachowicz oraz ks. Tomaszowi Filipkowi za ogromne zaangażowanie w zorganizowaniu wyjazdów, które wiodły po śladach Jana Pawła II.

Po zakończonej uroczystości dzieci wraz z opiekunami świętowały w swoich klasach przy pysznym cieście i herbatce.

Życzylibyśmy sobie, aby następne lata patronowania naszej szkole kochanego Rodaka, były tak bogate w owoce jak w minionym roku.

W. Rotkiewicz i E. Wajgert

Rozmiar: 55166 bajtów Rozmiar: 58098 bajtów


Więcej zdjęć...

Powrót do góry Rozmiar: 832 bajtówKonkurs plastyczny ''Jan Paweł II patronem naszej szkoły''

P od takim tytułem w klasach 1-3 został zorganizowany konkurs plastyczny. Wykonano 28 prac, które reprezentowały zróżnicowany poziom artystyczny. Jury pracowało w składzie: E. Bocheńska, J. Budzicz, B.Ciereszko, A. Kostek, H.Lange, I. Miśków, W. Rotkiewicz. Wychowawcy nie oceniali prac swoich uczniów i klasy równoległej. Przyznano następujące miejsca w poszczególnych kategoriach. Klasy pierwsze: 1 miejsce - EWA SŁOMSKA (1a), 2 miejsce - MICHAŁ KNAPIK (1b), 3 miejsce - DAWID ŁAMASZ (1b), klasy drugie: 1 miejsce - DAWID BOGDZIEWICZ ( 2c), 2 miejsce - HUBERT ROTKIEWICZ (2a), 3 miejsce - OLIWIA MAJEWSKA i MICHAŁ HAJDUL (2a), wyróżnienia - MICHAŁ HUBSKI (2a) i MARCEL SIDORSKI (2c), klasy trzecie: 1 miejsce - SIMONA SZYMONOWICZ (3b), 2 miejsce - KAROLINA HRYCIUK (3b), 3 miejsce - DOMINIKA KNAPIK (3b). Należy podkreślić, że wyżej wymienione prace zostały wykonane bardzo starannie i wymagały dużego zaangażowania ze strony dzieci. Wystawa prac zdobi teraz korytarze "Małej szkoły".

Bożena Ciereszko

Powrót do góry Rozmiar: 832 bajtówPoznajemy folklor polski - muzyka i tańce ludowe Kaszub

W ramach współpracy z Filharmonią Dolnośląską w Jeleniej Górze w ubiegłym roku gościliśmy zespół góralski, a w tym roku - 17 października - KASZUBSKI ZESPÓŁ LUDOWY "ZGODA". Poprzez wspólną zabawę uczniowie naszej szkoły poznali specyfikę tego regionu i obyczaje. Dużym zainteresowaniem cieszyły się te, które przetrwały do dziś. Wiele emocji wzbudzał śpiew w języku kaszubskim i instrumenty, szczególnie burczybasy i diabelskie skrzypce. Szczególnie bliskie stało się "Abecadło kaszubskie" śpiewane wspólnie z artystami. Przedstawiciele klas podziękowali artystom gromkimi brawami i kwiatami za niezapomniane wrażenia.

Ewa Bocheńska

Więcej zdjęć...

Powrót do góry Rozmiar: 832 bajtówVI Dzień Papieski

K ilka dni temu, 15 X 2006 r. przeżywaliśmy VI Dzień Papieski pod hasłem ''Jan Paweł II - Sługa Miłosierdzia". Dyrekcja SP im. Jana Pawła II otrzymała zaproszenie od diecezjalnego koordynatora Dnia Papieskiego ks. Marka Mendyka na uroczystości Niedzieli Papieskiej w Legnicy. Przedstawiciele naszej szkoły ze sztandarem wraz z 16 delegacjami szkół z diecezji legnickiej noszących zaszczytne imię Jana Pawła II uczestniczyli w uroczystej Mszy św. odprawionej pod przewodnictwem ks. biskupa legnickiego Stefana Cichego w Katedrze Legnickiej. Mieliśmy też okazję wysłuchać ''Koncertu dla Papieża". Niezapomniane wrażenia artystyczne dostarczyły połączone legnickie chóry, soliści, zespół Lumen oraz legnicka orkiestra symfoniczna, a wszystko pod dyrekcją Benedykta Księdzyny. Na zakończenie gościliśmy w Wyższym Seminarium Duchownym na wspólnym obiedzie.

Wyjazd ten dał okazję spotkania i bliższego zapoznania się z przedstawicielami innych szkół z naszej diecezji noszących imię Jana Pawła II.

W. Rotkiewicz
katechetka

Powrót do góry Rozmiar: 832 bajtówUroczystość ślubowania klas I

Rozmiar: 2103 bajtów dniu 13 października 2006r. (piątek) najmłodsi uczniowie naszej szkoły stali się 100% pierwszakami. Uroczystość ta odbyła się w klubie "Postulat". Świadkami tego wydarzenia byli zaproszeni goście: Pan B. Dowgiałowicz - Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz i jego zastępca Pan Jerzy Andrzejczak, Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie SP im. Jana Pawła II oraz licznie przybyli rodzice.

Uczniowie w pięknym stylu zdali egzamin z różnych dziedzin wiedzy. Publiczność zgromadzona w klubie nagrodziła pierwszaków gromkimi brawami, nie obyło się bez wzruszeń. Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, po czym dyrektor mgr Marek Kozak pasował każde dziecko na ucznia. Pani dyrektor mgr Regina Stanicka - Wachowicz wręczała pamiątkowe dyplomy. Władze Miasta, Samorząd Uczniowski klas I- III i uczniowie klas II i III wręczyli upominki życząc sukcesów najmłodszym kolegom.

Rodzice w pięknie udekorowanych klasach przygotowali słodki poczęstunek oraz miłą niespodziankę.

Wychowawczynie klas pierwszych składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tej uroczystości, Radzie Rodziców SP im. Jana Pawła II za sfinansowanie pamiątkowych dyplomów dla uczniów, Paniom: Annie Barsul, Joannie Budzicz i Elżbiecie Woźniak, za ciekawą dekorację klubu. Szczególne podziękowania składają Radzie Rodziców uczniów klas I, rodzicom za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu całej uroczystości.

Hanna Lange, Iwona Miśków

Rozmiar: 50975 bajtów

Powrót do góry Rozmiar: 832 bajtówSzkoła Podstawowa im. Jana Pawła II na Jasnej Górze

W dniu 4 października 2006 r. po raz pierwszy lubomierska Szkoła Podstawowa uczestniczyła w VI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie. W uroczystościach wzięła udział grupa pięćdziesięciu przedstawicieli uczniów, wychowawców, rodziców oraz wicedyrektor szkoły Regina Stanicka-Wachowicz i duchowy opiekun ks. wikariusz Tomasz Filipek.

Uroczystości na Jasnej Górze rozpoczęły się Mszą świętą, w której wzięło udział ponad 14 tys. uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych oraz nauczycieli i dyrektorów z 220 placówek z całej Polski wraz z pocztami sztandarowymi. Mszy świętej przewodniczył duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II ksiądz biskup Zygmunt Zimowski. Po Mszy świętej odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół z księdzem biskupem, wiceministrem Edukacji Narodowej, wiceprzeorem Jasnej Góry oraz organizatorami. Spotkanie przebiegło w ciepłej, serdecznej atmosferze, co sprawiło, że poczuliśmy się jak w prawdziwej Rodzinie. Hasłem przewodnim pielgrzymki było ''Jan Paweł II Sługa Miłosierdzia'', toteż na spotkaniu mówiono jak ważne jest uwrażliwianie młodego pokolenia na problemy miłosierdzia, czyli życie nauką naszego Patrona i przekładanie jej na konkretne działanie. Ogromne zainteresowanie wśród pielgrzymów wzbudziły stroje gwardii szwajcarskiej naszego pocztu sztandarowego. Wszyscy chcieli z nami zrobić sobie zdjęcie.

Na zakończenie odbył się koncert Magdy Anioł. W naszej pielgrzymce nie zabrakło czasu na modlitwę, zwiedzenie Jasnej Góry czy zakup pamiątek. Wracaliśmy z Częstochowy w późnych godzinach wieczornych w niezwykle radosnych nastrojach. Sądzimy, że wyjazdy te dla naszej szkoły staną się tradycją.

E. Wajgert

Powrót do góry Rozmiar: 832 bajtówNowe władze samorządu szkolnego

M Mamy nowe władze Samorządu Uczniowskiego. Spośród licznej grupy kandydatów wybrano: ucz. kl. VIa Magdalenę Mielniczyn (przewodnicząca), ucz. kl VIa Martę Piątek (zastępca) oraz ucz. kl. Va Justynę Sieniuć (zastępca).

Do pracy SU włączono sekcje: gazetkową, kulturalno-rekreacyjną, Kubusia Puchatka, porządkową. Dziewczęta kierujące pracą samorządu spisują się na medal. Zorganizowały już wspaniały Dzień Chłopaka gdzie do rywalizacji przystąpili przedstawiciele płci męskiej z każdej klasy i nie tylko. Do współzawodnictwa włączyli się także: p. Adam Rębisz i p. Andrzej Górski. Oczywiście byli bezkonkurencyjni!

Nasza szkoła zorganizowała zbiórkę przyborów szkolnych, gier i zabawek pod hasłem "Mamy wielkie serca". Zebrane rzeczy będą przekazane przede wszystkim dzieciakom z Domów Dziecka. Przystąpiliśmy również do akcji "Góra Grosza", której celem jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, że nawet drobne grosze zebrane przez miliony dzieciaków mogą stanowić wielką radość - stać się wielką ogólnopolską Górą Grosza, stanowiącą źródło pomocy dla dzieci z domów dziecka.

Ponadto SU podjął się organizacji Zielonej szkoły. Chcemy aby tego typu wyjazdy były kontynuowane ze względu na walory poznawcze a także duże zainteresowanie dzieci i młodzieży. Miłe wspomnienia z Rewala skłoniły nas do przygotowania kolejnej wyprawy, tym razem do Łeby. Zielona Szkoła cieszy się również dużym zainteresowaniem rodziców, dlatego też chcemy aby ta forma edukacji była stałym punktem pracy SU.

MAGDZIE, MARCIE i JUSTYNCE życzymy nieustającej werwy do pracy, wielu ciekawych pomysłów, wsparcia i życzliwości ze strony braci uczniowskiej.

Opiekunowie samorządu: mgr A. Budzicz, mgr E. Woźniak

Powrót do góry Rozmiar: 832 bajtówSpotkania ze sztuką teatralną w Roku Języka Polskiego

2 października 2006r. odwiedzili nas artyści z Teatru Feniks z Wałbrzycha. Uczniowie klas I-III obejrzeli spektakl teatralny na motywach wierszy Jana Brzechwy pod tytułem "W KRAINIE WIERSZY BRZECHWY". W przedstawieniu znalazły się takie utwory jak: Kłamczucha, Skarżypyta, Grzyby, Entliczek - Pentliczek, Papuga, Małpy, Lis i inne. Wiersze zostały przedstawione w sposób zabawny i dowcipny. Ciekawa scenografia wzbogaciła efekt odbioru tej sztuki. Natomiast 27 października 2006r. 102-osobową grupą wybraliśmy się do Teatru Jeleniogórskiego - Scena Animacji w Cieplicach - na spektakl "Muminki". Grę aktorów urozmaiciły marionetki, efekty świetlne, dźwiękowe i zmieniająca się scenografia. Młodym widzom podobały się spektakle.

Iwona Miśków

Powrót do góry Rozmiar: 832 bajtówWybory do Samorządu Uczniowskiego w klasach I - III

2 9 września 2006 r. odbyły się kolejne wybory do Samorządu Uczniowskiego w klasach I - III. W wyborach kandydowało 12 uczniów z klas drugich i trzecich: Dereń Paula IIc, Dziubka Edyta III b, Hajdul Michał IIa, Jebari Elise IIc, Karczewska Natalia IIIa, Martyniak Mateusz II b, Mielniczyn Maja IIc, Miśków Daria IIIa, Piątek Patrycja IIIa, Rękas Anna IIIa, Szymonowicz Simona IIIb, Żurek Ariadna IIIa. Wszyscy kandydaci zaprezentowali się przed wyborcami swoim planem wyborczym i umiejętnościami takimi jak taniec, śpiew, ćwiczenia z piłką. Po prezentacjach odbyło się głosowanie. W demokratycznym i tajnym głosowaniu wzięli udział nauczyciele i uczniowie klas I - III. Spośród kandydatów, którzy otrzymali najwięcej głosów wyłoniono nowy skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2006/2007: przewodniczący - PATRYCJA PIĄTEK 3a, zastępca ARIADNA ŻUREK 3a, sekretarz ELISE JEBARI 2c, rzecznik do spraw uczniów - NATALIA KARCZEWSKA 3a i SIMONA SZYMONOWICZ 3b.

Wyniki wyborów i skład nowego Samorządu Uczniowskiego w klasach I - III przedstawił pan dyrektor MAREK KOZAK 2 października 2006 r. na uroczystym apelu.

Agata Kostek

Powrót do góry Rozmiar: 832 bajtówPamiętajmy o bezpieczeństwie na drodze!

R ównocześnie z nauką w szkole dbamy o to, by uczniowie utrwalali i doskonalili swoje umiejętności bezpiecznego i prawidłowego poruszania się po drodze, które wymagają pomocy dorosłych. W każdej klasie przeprowadzono cykl zajęć wraz praktycznym przechodzeniem przez jezdnię. W realizacji tego zagadnienia pomogła nam pani policjantka z Komendy Powiatowej w Lwówku Śląskim - mł. asp. ALICJA SZYMAŃSKA, a także dwóch policjantów z Ruchu Drogowego, dzięki współpracy z asp. sztab. JANUSZEM NADOLSKIM. Ponadto uczniowie klas trzecich przygotowali dla pierwszoklasistów apel z przedstawieniem teatralnym o zasadach ruchu drogowego i konieczności ich przestrzegania pod hasłem "ODBLASKOWE PIERWSZAKI", w którym główne role grali: Patrycja Piątek, Małgorzata Gołębiowska, Magdalena Opoka, Simona Szymonowicz, Edyta Dziubka, Dominika Knapik, Anna Sarota, Dorota Szyderska, Dominik Czaprowski oraz Natalia Motylska, Grzegorz Rudak i Sebastian Niebieszczański. Każdy uczeń klasy pierwszej otrzymał znaczek odblaskowy, by pamiętać i stosować zasadę - NOŚ ODBLASKI ŚWIEĆ PRZYKŁADEM. Uczniowie klas 1-3 i nauczyciele dziękują pani Alicji Szymańskiej i policjantom z Komendy Powiatowej w Lwówku Śląskim za pomoc w realizacji ważnego zagadnienia, jakim jest bezpieczeństwo dzieci na drodze.

Ewa Bocheńska

Rozmiar: 29573 bajtów

Powrót do góry Rozmiar: 832 bajtów4 IX 2006 r. Nowy rok szkolny rozpoczęty4 września 2006 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. W historii naszej szkoły to już rok 61. Jak co roku o godzinie 800 odprawiona została msza św. w kościele parafialnym w Lubomierzu w intencji uczniów, nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły. O godzinie 900 na szkolnym boisku odbył się pierwszy uroczysty apel w nowym 2006/2007 roku szkolnym. Zgodnie z przyjętym ceremoniałem szkolnym na początku apelu wprowadzono szkolny sztandar i odśpiewano hymn państwowy. Minutą ciszy wszyscy uczciliśmy pamięć ofiar II wojny światowej i uczniów, którzy zginęli dwa lata temu w szkole w Biesłanie.

Dyrektor szkoły - Marek Kozak powitał wszystkich przybyłych rodziców, nauczycieli i uczniów, a szczególnie gorąco 42 pierwszoklasistów. Następnie został odczytany list Ministra Edukacji Narodowej i przedstawione informacje o szkole. Do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w nowym roku szkolnym uczęszczać będzie 296 uczniów, którzy będą nauczani w 13 oddziałach przez 27 nauczycieli. Do dyspozycji uczniów jest 16 sal lekcyjnych, biblioteka z ponad 15 tyś. książek, świetlica dla uczniów klas I-III i klas IV-VI, 2 sale gimnastyczne, 2 boiska sportowe, pracownia komputerowa, szkolne muzeum, klub "Postulat", Szkolne Schronisko Maciejówka w Maciejowcu. Szkoła oferuje smaczne i tanie posiłki w szkolnej stołówce, ciepłą herbatę w porze śniadaniowej, możliwość robienia zakupów w sklepikach uczniowskich, spędzania przerw w szkolnej herbaciarni "U Puchatka".

Jak co roku również i w tym przygotowana jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach koła matematycznego, plastycznego, komputerowego, przyrodniczego, regionalnego, językowego, technicznego, artystycznego, zespołu wokalnego, zajęć sportowo-rekreacyjnych, zajęć karate. Ponadto prowadzone będą zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia terapii pedagogicznej i logopedycznej. W nowym roku szkolnym uczniowie uczyć się będą udzielania I pomocy przedlekarskiej w ramach wdrożonego programu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka.

Dyrektor szkoły serdecznie podziękował wszystkim rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły za pomoc w sprzedaży ciast podczas X Festiwalu Filmów Komediowych. Uzyskane pieniądze przeznaczone zostały na zakup materiałów budowlanych do remontu nowej salki gimnastycznej przy "małej szkole". Na zakończenie uroczystego apelu dyrektor życzył wszystkim uczniom samych sukcesów i udanego roku szkolnego, który trwa tylko 291 dni a potem znów długie wakacje.

Powrót do góry Rozmiar: 832 bajtówPowrót do strony głównej