Start rok szkolny 2014/2015 12 V 2015 r. Szkolny Konkurs Ortograficzny w klasach drugich i trzecich
12 V 2015 r. Szkolny Konkurs Ortograficzny w klasach drugich i trzecich
Wpisany przez Agata Kostek   

     Jednym z ważnych celów edukacji szkolnej jest kształtowanie właściwego posługiwania się językiem ojczystym w zakresie mówienia, czytania i pisania. Sprawność językową, jaką nabywa dziecko w procesie kształcenia, oprócz gramatyki i elementów wiedzy o języku, obejmuje również umiejętność pisania poprawnego pod względem ortograficznym. W wyniku nauki szkolnej uczeń powinien opanować umiejętność praktycznego zastosowania zasad pisowni języka polskiego w zakresie umożliwiającym mu osiąganie lepszych wyników w pracy bieżącej i na wyższym etapie kształcenia. W rezultacie systematycznych ćwiczeń czynności poprawnego pisania automatyzują się i przechodzą w nawyk. Poprawność ortograficzną należy doskonalić okazjonalnie na wszystkich zajęciach, korelując działania z treściami edukacji polonistycznej.

     W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas 2 i 3 brali udział w Szkolnym Konkursie Ortograficznym. Wzbudził on duże zainteresowanie i wyzwolił wiele emocji zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Przygotowanie do konkursu wymagało od nich systematycznej i wytrwałej pracy, która w finale przyniosła znakomite rezultaty i pozwoliła na odniesienie sukcesu. Taka forma pracy nad poprawnością ortograficzną uczniów to nie tylko ćwiczenia, czasami uciążliwe, ale również wspaniała zabawa, umożliwiająca sprawdzenie swoich umiejętności i możliwości. Zadania były zróżnicowane dla poszczególnych ciągów klasowych. Prace konkursowe pod względem poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej sprawdzali nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z klas II i III.

Poniżej przedstawiamy wyniki Szkolnego Konkursu Ortograficznego:

Klasy  II

I miejsce – Martyna Klecha

II miejsce – Kinga Żuk

III miejsce – Marcjanna Pałancewicz

wyróżnienie – Eva Pawłowska

                        i Kamila Glock

Klasy  III

I miejsce – Natalia Popowicz   

II miejsce – Maksymilian Naklicki

III miejsce – Augustyn Słychan

wyróżnienie – Maciej Dymitroca

                      i Julia Mielniczyn
     Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców działającej przy naszej szkole za wsparcie finansowe, w ramach którego zostały zakupione nagrody dla w/w dzieci.

                                                                                                                                                                                                      Organizatorzy:

Iwona Miśków, Bożena Ciereszko

 
Zarejestruj się lub zaloguj aby dodać komentarz do tego artykułu.