Start Świetlica profilaktyczno-wychowawcza
Świetlica profilaktyczno-wychowawcza
Wpisany przez Administrator   

Przy Szkole Podstawowej w Lubomierzu działa świetlica profilaktyczno-wychowawcza. Celem działania świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom pochodzącym z różnych środowisk, w tym zaniedbanych środowiskowo, wielodzietnych czy z problemem alkoholowym. Łagodzenie niedostatków wychowawczych, pomoc w przygotowaniu zadań domowych i pokonywaniu trudności dydaktycznych oraz eliminowanie zaburzeń zachowania, propagowanie zdrowego stylu życia - to statutowe zadania świetlicy, które są systematycznie realizowane.

 
Zarejestruj się lub zaloguj aby dodać komentarz do tego artykułu.