Start rok szkolny 2015/2016 21 VI 2016 r. 15 - lecie zespołu artystycznego klas 1-3 "Promyczki"
21 VI 2016 r. 15 - lecie zespołu artystycznego klas 1-3 "Promyczki"
Wpisany przez Andrzej Górski   

alt

     Zespół artystyczny klas I-III obchodzi w tym roku jubileusz 15 – lecia istnienia. Z tej okazji ostatnie zajęcia podsumowujące pracę przebiegały zupełnie inaczej niż zwykle. Uczestniczył w nich Dyrektor Szkoły Marek Kozak, który na początku wręczył dzieciom nagrody książkowe, a później pokroił tort wykonany specjalnie na tę okazję. Przy słodkim poczęstunku dzieci oglądały prezentację, na której utrwalone zostały występy Promyczków. Ożyły wspomnienia i wywołały wiele wzruszeń. Dorobek zespołu jest naprawdę imponujący. Warto w tym miejscu przypomnieć najważniejsze informacje związane z jego funkcjonowaniem w ciągu minionych 15 lat.

     Zespół artystyczny klas I-III rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2001 roku z inicjatywy Pani Reginy Stanickiej-Wachowicz i od tego czasu opiekę nad zespołem sprawują niezmiennie Panie: Ewa Bocheńska i Anna Barsul. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, we wtorek - w wymiarze dwóch godzin. Uczestniczy w nich 25 - 30 uczniów.

    Celem zajęć artystycznych jest: rozwijanie zainteresowań, uzdolnień muzycznych i teatralnych, kształtowanie umiejętności pracy nad różnymi formami muzyki, tekstem i rolą, stworzenie możliwości do samorealizacji i współdziałania w grupie rówieśniczej, integracja grupy, wdrażanie uczniów do aktywności artystycznej i kulturalnego spędzania czasu wolnego, wdrażanie do odpowiedzialności, systematyczności i samooceny, stosowanie zasad bezpiecznej pracy w grupie i na zajęciach, dostarczanie radości ze wspólnego muzykowania i pozytywnych przeżyć związanych z występami oraz reprezentowanie szkoły.

    Repertuar zespołu jest bogaty i wszechstronny. Dzieci wystawiały różne przedstawienia teatralne, jasełka, inscenizacje taneczne, prezentowały tańce ludowe, nowoczesne, integracyjne, piosenki okolicznościowe, grały minikoncerty na dzwonkach i fletach.

W czasie działalności zespołu uczniowie zaprezentowali, m.in.:

- przedstawienia teatralne z oprawą muzyczną: „Jarzynki babci Balbinki”, „Dziecięcy krąg przyjaźni”, „Jak wół do karety”,

- przedstawienia ekologiczne: „Kochajmy Ziemię”, „Eko-Kapturek”, „Dlaczego w mieście nie pachnie wiosną?”, „Czysta woda zdrowia doda”,

- przedstawienie „Grunt to dobre wychowanie” na podstawie wierszy Brzechwy,

- scenki teatralne z okazji Roku Języka Polskiego do konkursu „Teatralne arcydzieła małych aktorów”,

- jasełka z oprawą muzyczną „Na góralską nutę”, „Z kolędą na Ziemi”, „Wigilijna noc” przy współpracy z Panią Wiolettą Rotkiewicz oraz w minionym roku szkolnym, przy współpracy z ks. Piotrem Olszówką -Bóg się rodzi”,

- tańce ludowe państw wchodzących do Unii Europejskiej - taniec polski, czeski, węgierski, litewski, a w następnych latach – ukraiński, rumuński i bułgarski – przy współpracy z kołem regionalnym klas starszych prowadzonym przez Panią Reginę Stanicką – Wachowicz,

alt

- inscenizacje muzyczne: „Wędrówka ucznia przez pory roku” do utworów Vivaldiego, „Kosmos”, „Łąka”, „Morskie opowieści”,

alt  alt

alt  alt

- programy na Niedzielne Poranki Muzyczne w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze pt.: „Poranne colazione na Hiszpańskich Schodach”, „Morskie awantury Sindbada Żeglarza”, „Wiosenne odkrywanie tajemnicy Korzennika”, „Nieodkryty świat perkusji” i „Piotruś i Wilk”,

alt  alt  alt alt

- tańce integracyjne, ludowe, narodowe i nowoczesne,

- różne piosenki okolicznościowe oraz utwory grane na dzwonkach i fletach.

    Dzieci z zespołu artystycznego wystąpiły wielokrotnie zarówno na terenie gminy, jak i poza nią, w tym także poza granicą Polski. Jako przykłady można by podać występy podczas następujących wydarzeń:

- XV Przegląd Piosenki Turystycznej i Ekologicznej w Zgorzelcu,

- Wrocławski Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych „Galop 2007”,

alt

- spotkanie w Wittichenau w Niemczech,

alt  alt

- V Dolnośląski Festiwal „Dary Lasu” we Lwówku Śląskim,

- III Festiwal Piosenki Religijnej „Któż jak Bóg” w Sobocie,

- występ dla międzynarodowej grupy sportowców w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze,

- Niedzielne Poranki Muzyczne w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, 

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na rynku w Lubomierzu,

- uroczystości lokalne z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

- uroczystości lokalne z okazji Święta Niepodległości,

- Powitania wiosny na rynku w Lubomierzu,

- Wigilie dla samotnych w klubie Postulat,

- Wigilia dla społeczności lokalnej w Olesznej Podgórskiej,

- uroczystości i spotkania szkolne z okazji:

   uzyskania certyfikatu SZKOŁA Z KLASĄ, 60-lecia Szkoły i nadania imienia JANA PAWŁA II,

alt

70-lecia szkoły i 10-lecia nadania imienia Jana Pawła II, wizyty ks. Biskupa Marka Mendyka, otwarcia boiska sportowego ORLIKI 2012,

alt  alt

Święta Szkoły, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Rodziny, Dnia Ziemi, Dnia Edukacji Narodowej, Święta Szkoły, Pasowania na ucznia, świąt Bożego Narodzenia, Rodzinnego Dnia Dziecka, Festiwalu Nauki, obchodów Tygodnia Europejskiego, na półrocznym zebraniu rodziców, przeglądzie piosenek „Janie Pawle II śpiewamy dla Ciebie”.

     Przez wiele lat działalności Dyrekcja Szkoły wzbogacała zespół w instrumenty perkusyjne, dzwonki chromatyczne, flety proste, stroje i różne akcesoria. Rada Rodziców zakupiła dla zespołu kolorowe pompony. Stroje zostały - w zależności od potrzeb - szyte nieodpłatnie przez Pana Mieczysława Małagockiego, Panią Marię Sautycz, Pana Stanisława Mitra i przez mamy naszych uczennic: Panią Justynę Sałaciak i Panią Bogusławę Kawzowicz.

    W wyniku systematycznie prowadzonych zajęć uczniowie potrafią prezentować swoje umiejętności, współpracować w grupie i wspólnie podejmować decyzje, angażują się w dobór repertuaru i tworzenie układów rytmiczno-tanecznych, pewnie czują się na scenie, a występy dostarczają wiele radości i artystycznych wrażeń zarówno im samym, jak też odbiorcom.

     W tym miejscu pozwolę sobie serdecznie podziękować przede wszystkim Opiekunkom za piętnaście lat pracy z Zespołem, za wyszukiwanie i opracowywanie repertuaru muzycznego oraz inscenizacji scenicznych, szukanie pomysłów na stroje i dekoracje, by z przysłowiowego „niczego” zrobić „coś”; za poświęcony czas na przygotowywanie dzieci do występów - a przecież kilkuminutowy występ młodych artystów widocznych i oklaskiwanych na scenie to efekt  wielogodzinnej pracy osób, które są gdzieś za kurtyną, którym często nikt nie klaszcze… Może nawet ich nie zna… Dlatego przy tej jubileuszowej okazji pragnę z wdzięcznością podziękować Paniom: Annie Barsul i Ewie Bocheńskiej.

     Dziękuję również Rodzicom i Dziadkom dzieci za wszelką pomoc okazywaną przy każdej możliwej okazji. Nierzadko są to na pozór mało istotne sprawy, nawet takie, jak choćby przywiezienie czy odwiezienie dziecka, a przecież bez tego nie dałoby się funkcjonować. Czasem nawet może bardzo pomóc zwyczajna zgoda na występ swojej pociechy w czasie niezbyt dogodnym z różnych względów. Dlatego proszę wszystkie Osoby, które w jakikolwiek sposób pomagają Zespołowi, o przyjęcie serdecznych podziękowań, które pozwolę sobie złożyć w imieniu całej społeczności szkolnej.

Andrzej Górski

 
Zarejestruj się lub zaloguj aby dodać komentarz do tego artykułu.