Start rok szkolny 2016/2017 14 X 2016 r. Dzień Edukacji Narodowej
14 X 2016 r. Dzień Edukacji Narodowej
Wpisany przez Andrzej Górski   

   Jesień to czas, który kojarzy się uczniom z kolorowymi liśćmi, ostatnimi ciepłymi promieniami słońca, ale przede wszystkim z Dniem Edukacji Narodowej. Już od września dzieci i młodzież rozpoczynają przygotowania do tego szczególnego święta. Uczą się między innymi wierszy, tekstów piosenek, aby poprzez wypowiedziane słowa, śpiew, taniec wyrazić swoją wdzięczność i podziękować nauczycielom, a także  pracownikom szkoły za ich codzienny trud oraz troskę.

   Tegoroczna akademia rozpoczęła się od przemówienia Dyrektora Szkoły - Pana Marka Kozaka, który powitał przybyłych na uroczystość gości: Sekretarza Gminy i Miasta Lubomierz – Panią Bożenę Pawłowicz, Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu – Pana Mirosława Laskowskiego, Proboszcza Parafii  w Lubomierzu - Księdza Erwina Jaworskiego, Przewodniczącego Rady Rodziców – Pana Piotra Olejnika, Referenta ds. Oświaty - Panią Karolinę Bukiejko-Baran, emerytowanych i obecnych nauczycieli, pracowników administracji, obsługi  oraz całą społeczność uczniowską.

alt

   Po wystąpieniu Dyrektora Szkoły głos zabrała Sekretarz Gminy i Miasta Lubomierz. Do życzeń dla nauczycieli i pracowników szkoły dołączył się również Przewodniczący Rady Rodziców. Następnie  na scenie pojawili się uczniowie, wypowiadając bardzo znaczące słowa: Bo nauczyciel jest kapitanem, co na okręcie dookoła świata płynie wraz z nami przez szkolne lata, które były wstępem do podziękowań, a także zaprezentowania programów przygotowanych specjalnie na tę uroczystość. Jako pierwszy wystąpił zespół artystyczny Promyczki, śpiewając okolicznościowe piosenki. Ponadto Promyczki zagrały na fletach i pięknie zatańczyły do muzyki dyskotekowej. Po najmłodszych na scenie pojawili się szóstoklasiści, przedstawiając scenki obrazujące codzienne życie szkoły. Oprócz tego zaprezentowali krótki film tematycznie związany z obchodzonym świętem. W programie artystycznym nie zabrakło również wielu wypowiedzianych oraz wyśpiewanych życzeń.
   Szczególne podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym w organizację tegorocznej akademii, a były to następujące osoby:

-        Pani Anna Barsul i Pani Ewa Bocheńska – przygotowanie występu Promyczków,

-        Pani Jolanta Dziok i Pan Aron Bogusz – opracowanie programu artystycznego klas szóstych,

-        Pani Anna Barsul i Pani Joanna Budzicz – udekorowanie sali,

-        Pani Maria Dowgiałowicz i Pani Natalia Karczewska – wykonanie okolicznościowych zaproszeń,

-        Pan Krzysztof Jaroszczuk – obsługa sprzętu nagłaśniającego.

Jolanta Dziok

alt

alt

alt

alt

 
Zarejestruj się lub zaloguj aby dodać komentarz do tego artykułu.