Start Pedagog szkolny
Pedagog szkolny
Wpisany przez Administrator   

Pamiętaj, nie jesteś sam! 
Z każdej sytuacji jest wyjście! 
Każdy problem da się rozwiązać!


Pedagog szkolny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II - mgr Irena Siedlecka

Gabinet pedagoga mieści się w budynku "dużej szkoły" na I piętrze - pokój nr 9

Godziny pracy (w tym zajęcia terapii logopedycznej) w II semestrze roku szkolnego 2015/16:
poniedziałek 8.45 – 13.30
wtorek 10.30 – 13.45
środa 8.30 - 14.35
czwartek 8.00 – 14.15
piątek 10.30 – 13.10

Dyżur popołudniowy dla rodziców - wtorek, 16.00-17.00

Warto zwrócić się do pedagoga gdy:
• masz trudności w nauce 
• czujesz się nieakceptowany przez rówieśników, 
• ktoś cię krzywdzi 
• masz kłopoty domowe, trudną sytuację materialną 
• masz poczucie, że nikt cię nie rozumie 
• widzisz, że twój kolega, koleżanka ma problemy, potrzebuje pomocy 
• masz dużo dobrej energii i nie masz pomysłu jak ją wykorzystać 
• masz pomysł co zrobić w szkole, by w niej każdy czuł się dobrze 
• chcesz zwyczajnie porozmawiać 
• chciałbyś pomóc innym

Zasadnicze zadania pedagoga to wspomaganie rozwoju psychofizycznego i efektywności uczenia się uczniów, współpraca z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami. Zawierają się one w następujących działach: ogólnowychowawczy, profilaktyka wychowawcza, praca korekcyjno wyrównawcza, pomoc materialna oraz współpraca z instytucjami wspomagającymi działania szkoły w procesie dydaktyczno - wychowawczym.

 
Zarejestruj się lub zaloguj aby dodać komentarz do tego artykułu.