Start Wydarzenia 2-3 X 2008 r. VIII Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II - „Jan Paweł II Wychowawca Młodych"
2-3 X 2008 r. VIII Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II - „Jan Paweł II Wychowawca Młodych"
Wpisany przez Administrator   

 
Pokrzepieni wakacyjnym wypoczynkiem, umocnieni Bożą łaską i wsparci modlitewnym wstawiennictwem Naszego Patrona rozpoczęliśmy kolejny rok pracy. Rok szkolny 2008/2009 rozpoczynamy z ufnością i nowymi postanowieniami w sercach, a także z radością i dumą, bo nasza Rodzina Szkół Jana Pawła II obchodzi jubileusz 10 lat działalności. W tym czasie świętować będziemy również rocznicę 30 lat od dnia powołania Jana Pawła II na stolicę Piotrową.
Uczciliśmy te tak ważne dla nas wydarzenia poprzez udział w ósmej pielgrzymce na Jasną Górę, która odbyła się 2 października. Z naszej szkoły pod opieką 3 nauczycielek, księdza wikarego i rodziców pojechało 45 uczniów wraz z naszym szkolnym sztandarem. Przed tronem Matki i Królowej Polski, dziękowaliśmy Panu Bogu za wszystko, czym nas hojnie obdarowuje, a także zawierzyliśmy Mu nasze nadzieje i pragnienia, jakie wiążemy z nowym rokiem szkolnym.
  Niezwykły ruch społeczny, jakim jest Rodzina Szkół im. Jana Pawła II wciąż się powiększa. Jest nas już ponad 1000 rozsianych po Polsce placówek oświatowych noszących imię Jana Pawła II.
Nasze jasnogórskie spotkanie odbyło się w przededniu VIII Dnia Papieskiego, który obchodzić będziemy pod hasłem „Jan Paweł II – Wychowawca Młodych”.
Pielgrzymka to czas szczególnej łaski, czas wzrastania w wierze, wewnętrznego przeżycia i indywidualnej modlitwy.
W tym roku za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Polski modliliśmy się w intencjach Ojca Świętego Benedykta XVI, o rychłe wyniesienie na ołtarze Patrona, Sługi Bożego Jana Pawła II oraz o dobre wychowanie kolejnych pokoleń młodych Polaków. Mszy świętej przewodniczył Duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Biskup Radomski Zygmunt Zimowski.


  Katechetka Wioletta Rotkiewicz

   

 

Więcej zdjęć... 

 
Zarejestruj się lub zaloguj aby dodać komentarz do tego artykułu.