Start Wydarzenia 1-2 IV 2009 r. Rocznica śmierci papieża Jana Pawła II
1-2 IV 2009 r. Rocznica śmierci papieża Jana Pawła II
Wpisany przez Administrator   

W dniu poprzedzającym rocznicę śmierci Jana Pawła II, tj. w środę 1.04.2009 r. odbył się uroczysty apel pod pomnikiem naszego Patrona przy Szkole Podstawowej. Spotkanie poprowadził ksiądz Piotr, który przypomniał wspaniałe życie i owoce pontyfikatu Papieża. Wspólnie odmówiliśmy modlitwę o beatyfikację Jana Pawła II oraz zaśpiewaliśmy „Barkę”. 
2.04.2009 r. uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej Szkoły wzięli udział w uroczystej mszy świętej odprawionej w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa, w intencji beatyfikacji Jana Pawła II. Eucharystię celebrował proboszcz lubomierskiej parafii ks. Ryszard Trzósło i ks. wikariusz Piotr Wojcieszek. Doniosłość chwili podkreślona była obecnością Sztandaru Szkoły, który wprowadziła delegacja uczniów. Po pięknym kazaniu wygłoszonym z tej okazji dzieci złożyły na ołtarzu dary ofiarne. Uczniowie naszej Szkoły w modlitwie wiernych wypowiedzieli prośby, między innymi o wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II. 
Po mszy świętej nasi uczniowie w hołdzie kochanemu Papieżowi przedstawili inscenizację dotyczącą jego życia i pontyfikatu. Biografii opowiedzianej wierszem towarzyszył pokaz multimedialny z obrazami z życia Jana Pawła II. Z wielkim wzruszeniem wysłuchano piosenek zaśpiewanych ku czci Patrona. Wierzymy, że już wkrótce Jan Paweł II zostanie zaliczony do grona świętych.

 
Zarejestruj się lub zaloguj aby dodać komentarz do tego artykułu.